một khu vườn có chiều dài 100m, chiều rộng 77m. Người ta dự định trồng bốn loại cây ăn trái nên chia khu vườn đó thành bốn phần tỉ lệ với 24;20;18;15.

Question

một khu vườn có chiều dài 100m, chiều rộng 77m. Người ta dự định trồng bốn loại cây ăn trái nên chia khu vườn đó thành bốn phần tỉ lệ với 24;20;18;15. hỏi diện tích của mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?

in progress 0
Alice 1 tuần 2021-09-12T23:37:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:38:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xem hình

  0
  2021-09-12T23:39:06+00:00

  Diện tích khu vườn:

  100*77 = 7700 m2

  Gọi diện tích các phần lần lượt là: a,b,c,d, ta có tỉ lệ:

  a / 24 = b / 20 = c / 18 = d / 15

  = ( a + b + c + d ) / ( 24 + 20 + 18 + 15 )

  = 7700 / 77 = 100 => k = 100

  => a = k*24 = 100*24 = 2400 m2

  => b = k*20 = 100*20 = 2000 m2

  => c = k*18 = 100*18 = 1800 m2

  => d = k*15 = 100 *15 = 1500 m2

  => Phần lớn nhất là a = 2400 m và phần nhỏ nhất là d = 1500 m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )