Một khu vườn hình chữ nhật có 30% chiều dài bằng ¾ chiều rộng và bằng 60m. Tính diện tích khu vườn.

Question

Một khu vườn hình chữ nhật có 30% chiều dài bằng ¾ chiều rộng và bằng 60m. Tính diện tích khu vườn.

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-11T11:55:00+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:56:16+00:00

  $\begin{array}{l}\text{- Chiều dài khu vườn là :}\\\quad\rm 60\div30\%=200\ (m)\\\text{- Chiều rộng khu vườn là :}\\\quad\rm 60\div\dfrac34=80\ (m)\\\text{- Diện tích khu vườn là :}\\\quad\rm 200\times80=16000\ (m^2)\\\qquad\qquad\text{Đáp số : $\rm16000\ m^2$} \end{array}$

  0
  2021-09-11T11:56:32+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng khu vườn là :

  `60:3/4=80  (cm)`

  Chiều dài khu vườn là :

  `60 ×100/30=200  (cm)`

  Diện tích khu vườn là :

  `80×200=16000  (m^2)`

  `#`$  Jiinhy$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )