Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/4 chiều rộng và có diện tích bằng 1792 m² .Tính chu vi của khu vườn ấy .

Question

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/4 chiều rộng và có diện tích bằng 1792 m² .Tính chu vi của khu vườn ấy .

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-07-19T11:36:31+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:37:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t (t>0) là chiều rộng của khu vườn 

  chiều dài của khu vườn là:

       7t/4 

  diện tích của khu vườn là: 

       t. (7t/4)

  Theo đề bài ta có:

  t . (7t/4) = 1792

  ⇔ 7t² = 7168

  ⇔ t = ± $\sqrt[]{1024}$ 

  TH1: t =-$\sqrt[]{1024}$  = -32 (loại)

  TH2: t = $\sqrt[]{1024}$  = 32 (nhận)

  vậy chiều dài của khu vườn là 7/4. 32 = 56 m

  => chu vi khu vườn = (56+32).2 = 176 (m)

  0
  2021-07-19T11:38:06+00:00

  `text{Gọi chiều rộng hình chữ nhật là : a , chiều dài hình chữ nhật là : b ( a , b ∈ N}`* `)`

  `text{Ta có :}` `a = 7/4 . b`

  `text{Mà}` `a . b = 1792`

  `⇒ 7/4 . b . b = 1792`

  `⇔ 7/4 . b^2 = 1792`

  `⇔         b^2 = 1792 : 7/4`

  `⇔         b^2 = 1024`

  `⇔         b^2 = 32^2`

  `⇔            b   = 32`

  `⇒ a = 32 . 7/4 = 56`

     `text{Chu vi của hình chữ nhật là :}`

        `( 56 + 32 ) . 2 = 176 ( m )`

  `text{Vậy chu vi của hình chữ nhật là : 176 m .}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )