Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu giảm chiều dài đi 28m . Tổng chiều dài thêm 10m thì hình chữ nhật thành hình vuông

Question

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu giảm chiều dài đi 28m . Tổng chiều dài thêm 10m thì hình chữ nhật thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-08T08:37:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:38:54+00:00

  Vậy : Hiệu của chiều dài và chiều rộng là : `28+10=38`

  Ta có sơ đồ : ( Bạn tự vẽ nha )

    Chiều dài hình chữ nhật là :

     `38:(3-1)×3=57(m)`

   Chiều rộng hình chữ nhật là :

     `57:3=19(m)`

    Diện tích hình chữ nhật là :

     `57×19=1083(m^2)`

          Đáp số : `1083m^2`

  0
  2021-10-08T08:39:03+00:00

  Đáp án:

  `1083m^2`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều rộng ban đầu là `x`, chiều dài là `3x`

  Chiều rộng lúc sau là `x+10`, chiều dài lúc sau là `3x-28`

  Theo đề bài ta có:

  `3x-28=x+10`

  `⇔2x=38`

  `⇔x=19`

  Vậy chiều rộng khu vườn là `19m`, chiều dài là `19.3=57m`

  Diện tích ban đầu là: `19.57=1083m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )