Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu chiều rộng +2m và chiều dài -5m thì diện tích -76m². Tính diện tích ban đầu của khu vư

Question

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu chiều rộng +2m và chiều dài -5m thì diện tích -76m². Tính diện tích ban đầu của khu vườn ?

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-11-04T05:48:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:50:04+00:00

  Gọi x(m) là chiều rộng ban đầu (x>0)
  Chiều dài ban đầu: x+12 (m)
  Diện tích ban đầu: x(x+12)   (m)
  Chiều rộng sau khi tăng:x+2 (m)
  Chiều dài sau khi giảm: x+12-5=x+7 (m)
  Theo bài toán, ta có pt:
  (x+7)(x+2)=x(x+12)-76
  => x=30 ( tmdk )

  => chiều dài bằng 30 + 12 = 42   (m)
  Vậy diện tích ban đầu của khu vườn đó là:42*30=1260  (m²)

  0
  2021-11-04T05:50:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Gọi chiều rộng khu vườn lúc đầu là}$ $x$⇒$\text{Chiều rộng lúc sau là}$ $x+2$

  ⇒$\text{Chiều dài khu vườn là}$ $x+12$⇒$\text{Chiều dài lúc sau là}$ $x+12-5=x+7$

  $\text{Khi đó ta có phương trình:}$

          $x.(x+12)-76=(x+2)(x+7)$

      ⇔$x^2+12x-76=x^2+9x+14$

      ⇔$3x=90$⇒$x=30(m)$

  ⇒$\text{chiều rộng khu vườn lúc đầu là}$ $30m$

  ⇒$\text{Chiều dài khu vườn là}$ $30+12=42m$

  $\text{Diện tích khu vườn lúc đầu là}$ $30.42=1260(m^2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )