một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m.nếu giảm chiều rộng 2m và tăng chiều dài 4m thì diện tích miếng đất tăng 8m^2 .tính các kích

Question

một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m.nếu giảm chiều rộng 2m và tăng chiều dài 4m thì diện tích miếng đất tăng 8m^2 .tính các kích thước của khu vườn

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-31T13:55:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:56:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `text(Gọi chiều rộng của khu vườn là: x (m)) (x > 0)`

  `text(⇒ Chiều dài của khu vườn là: x + 4)`

  `text(Diện tích của khu vườn là: x(x + 8)) (m²)`

  `text(Theo đề bài, ta có phương trình:)`

  `text((x + 4 – 2))(x + 4)`

  `text(⇔ x)“text((x + 4))` `text(+ 8)`

  `text(⇔ 4² + 20x + 8)`

  `text(Vậy chiều rộng của khu vườn là 16m, chiều dài là 20m)`

  0
  2021-08-31T13:56:48+00:00

  Goi chieu dai cua khu vuong hinh chu nhat la x (m)

  Chieu rong cua khu vuon la x-4 (m)

  Dien tich mieng dat la x(x-4) (m^2)

  Theo de bai ta co PT:    (x-4-2)*(x+4)              =       x(x-4)+8

                         Gia pt tren ta co x=16(m)

  Vay chieu dai cua manh vuon la 16m, chieu rong cua manh vuon la 12m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )