Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích của khu vườn đó tăng thêm 2700 m2.

Question

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích của khu vườn đó tăng thêm 2700 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn lúc đầu

in progress 0
Adeline 3 ngày 2021-12-07T00:57:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:58:39+00:00

  Gọi chiều dài khu vườn là $x(m)(x>0)$

         chiều rộng khu vườn là $y(m)(y>0)$

  Vì chu vi khu vườn là $320m$ nên ta có phương trình: $(x+y).2=320⇒x+y=160(m)

  Nếu tăng chiều dài thêm $10 m$ và tăng chiều rộng thêm $20 m$ thì diện tích của khu vườn đó tăng thêm $2700 m²$ nên ta có phương trình:

  $(x+10).(y+20)=xy+2700$

  $⇔xy+20x+10y+200=xy+2700$

  $⇔xy+20x+10y-xy=2700-200$

  $⇔20x+10y=2500$

  $⇔2x+y=250$

  Giải hệ ta được: $x=90$ và $y=70$

  Vậy chiều dài khu vườn là $90m$

        chiều rộng khu vườn là $70m$

  0
  2021-12-07T00:58:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước

  Gọi chiều dài hình chữ nhật là x

  Chiều rộng hình chữ nhật là y

  Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 320m

  2x+2y=320(1)

  tăng chiều dài thêm 10m và tăng chiều rộng thêm 20m thì diện tích tăng thêm 2700m vuông.

  (x+10)(y+20)=xy+2700

  20x+10y=2500(2)

  Từ (1)và(2) x=90

  y=70

  Vậy chiều dài hình chữ nhật là 90m

  Chiều rộng hình chữ nhật là 70m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )