Một khu vườn hình thoi ABCD có đường chéo BD bằng 1/25 và đường chéo AC gấp đôi đường chéo BD. Hỏi diện tích hình thoi là bao nhiêu héc-ta? Có lời giả

Question

Một khu vườn hình thoi ABCD có đường chéo BD bằng 1/25 và đường chéo AC gấp đôi đường chéo BD. Hỏi diện tích hình thoi là bao nhiêu héc-ta?
Có lời giải rõ ràng và giải đúng hộ e nha^^ Thanks

in progress 0
Jade 8 phút 2021-09-09T11:29:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:30:54+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{2}{625}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Đường chéo BD=}\dfrac{1}{25}\\

  \rightarrow \text{Đường chéo AC=2*BD}=\dfrac{2}{25}\\

  \rightarrow \text{Diện tích hình thoi là: AC*BC=} = \dfrac{1}{25}*\dfrac{2}{25}=\dfrac{2}{625}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )