Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh 3×4(cm) nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua k

Question

Một khung dây dẫn hình chữ nhật cạnh 3×4(cm) nằm trong từ trường đều
độ lớn B = 1,2T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua
khung dây đó là bao nhiêu

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-08T23:40:27+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:42:03+00:00

  Đáp án:

  \(1,{44.10^{ – 3}}Wb\)

  Giải thích các bước giải:

  Pháp tuyến mặt khung dây cùng hướng với vecto cảm ứng từ

   Diện tích 

  \[s = 0,03.0,04 = 1,{2.10^{ – 3}}\left( {{m^2}} \right)\]

  Từ thông

  \[\Phi  = Bs.\cos \alpha  = 1,2.1,{2.10^{ – 3}}.\cos {0^0} = 1,{44.10^{ – 3}}Wb\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )