Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a=20cm,có điện trở r=2 ôm, đặt cố định trong một từ trường có vecto cảm ứng từ B vuông góc với mặt khung. Cho cảm ứ

Question

Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a=20cm,có điện trở r=2 ôm, đặt cố định trong một từ trường có vecto cảm ứng từ B vuông góc với mặt khung. Cho cảm ứng từ giảm đều từ 0,5T đến0,1T trong thơi gian 0,02s .Tính : Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây. Cường độ dòng điênn cảm ứng trong khung dây

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-18T03:18:40+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:20:17+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  |{e_c}| = 0,8V\\
  I = 0,4A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Độ biến thiên từ thông là:

  \(\Delta \phi  = N.\Delta B.S = 1.(0,1 – 0,5).0,{2^2} = -0,016Wb\)

  Độ lớn của suất điện động cảm ứng là:

  \(|{e_c}| = |\frac{{\Delta \phi }}{{\Delta t}}| = |\frac{{-0,016}}{{0,02}}| = 0,8V\)

  Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây là:

  \(I = \frac{{{e_c}}}{R} = \frac{0,8}{2} = 0,4A\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )