Một khung dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2cm đặt trong từ trường đều B=1/5pi T. Từ thông qua vòng dây khi vecto cảm ứng từ vecto B hợp với pháp tu

Question

Một khung dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2cm đặt trong từ trường đều B=1/5pi T. Từ thông qua vòng dây khi vecto cảm ứng từ vecto B hợp với pháp tuyến vecto n của mp với góc
α
=60 độ là

in progress 0
Eva 2 giờ 2021-10-22T10:13:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:14:36+00:00

  Đáp án:

  ${10^{ – 3}}{\rm{W}}b$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  s = \pi R = \pi .0,01\left( {{m^2}} \right)\\
  \Phi  = Bs\cos \alpha  = \frac{1}{{5\pi }}.\pi .0,01.\cos {60^0} = {10^{ – 3}}\left( {{\rm{W}}b} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )