một khung dây hình vuông cạnh 4cm đặt trong từ trường đều các đường sức xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 30 độ t

Question

một khung dây hình vuông cạnh 4cm đặt trong từ trường đều các đường sức xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 30 độ từ trường có cảm ứng từ 2,10-5 T xác định từ thông xuyên qua khung dây

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-11-08T21:29:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:30:36+00:00

  Đáp án:

   60 độ

  Giải thích các bước giải:

  + Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông: S=a2

  + Vận dụng biểu thức tính từ thông qua diện tích S: 

  0
  2021-11-08T21:31:10+00:00

  Đáp án: \(\Phi  = 2,{77.10^{ – 8}}\left( {{\rm{W}}b} \right)\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ thông: \(\Phi  = BScos\left( {\overrightarrow B ,\overrightarrow n } \right)\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}S = {\left( {0,04} \right)^2} = 1,{6.10^{ – 3}}{m^2}\\\left( {\overrightarrow B ,\overrightarrow n } \right) = {30^0}\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \Phi  = {2.10^{ – 5}}.1,{6.10^{ – 3}}.cos{30^0} = 2,{77.10^{ – 8}}\left( {{\rm{W}}b} \right)\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )