Một khung dây hình vuông có diện tích 25cm^2, đặt trong từ trường đều ,mặt phẳng khung dây vuông góc với đuo82ng sức từ. Trong khoảng thời gian dentt,

Question

Một khung dây hình vuông có diện tích 25cm^2, đặt trong từ trường đều ,mặt phẳng khung dây vuông góc với đuo82ng sức từ. Trong khoảng thời gian dentt, tốc độ biến thiên cảm ứng từ bằng 0,8 T.Tính độ lớn của suât điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-20T00:10:18+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:12:17+00:00

  Đáp án:

  Suất điện động cảm ứng xuất hiện là 0,002V 

  Giải thích các bước giải:

  Suất điện động xuất hiện trong khung là:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{S.\Delta B}}{{\Delta t}} = S.\frac{{\Delta B}}{{\Delta t}} = {25.10^{ – 4}}.0,8 = 0,002V\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )