Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10^-3(T). Vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứ

Question

Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10^-3(T). Vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ một góc 60. Độ lớn từ thông qua khung là :

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-13T03:05:19+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:06:43+00:00

  Đáp án:

  \({3.10^{ – 6}}Wb\)

  Giải thích các bước giải:

  Độ lớn từ thông là:

  \(\Phi  = BS\cos 60 = {5.10^{ – 3}}{.12.10^{ – 4}}.\dfrac{1}{2} = {3.10^{ – 6}}Wb\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )