một kim loại X có hóa trị không đổi và tạo được hợp chất hidroxit là X(OH)3. Khi nung nóng hợp chất này thì thu được 1 h/c oxit( oxit là h/c của oxi v

Question

một kim loại X có hóa trị không đổi và tạo được hợp chất hidroxit là X(OH)3. Khi nung nóng hợp chất này thì thu được 1 h/c oxit( oxit là h/c của oxi với 1 nguyên tố) của X và có PTK là 152 đvC. Xác định nguyên tử khối của kim loại X

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-31T06:31:12+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:33:01+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  {M_X} = 52dvC\\
  X:Crom(Cr)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2X{(OH)_3} \to {X_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  \text{Hợp chất oxit có phân tử khối là 152đvC}\\
  {M_{{X_2}{O_3}}} = 2{M_X} + 3{M_O} = 152\\
   \Rightarrow {M_X} = \dfrac{{152 – 3 \times 16}}{2} = 52dvC
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )