Một lít xăng 18800 đồng. Đầu tháng , giá xăng tăng 8%, sau đó mười ngày giá xăng giảm 5%. Hỏi cả hai lần tăng giảm, giá một lít xăng là bao nhiêu? Giu

Question

Một lít xăng 18800 đồng. Đầu tháng , giá xăng tăng 8%, sau đó mười ngày giá xăng giảm 5%. Hỏi cả hai lần tăng giảm, giá một lít xăng là bao nhiêu?
Giusp mik với.

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-25T00:11:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:12:45+00:00

  `\text{Giá xăng sau khi tăng là:}`

  `\text{18800.(100%+8%)=20304(đồng)}`

  `\text{Cả hai lần tăng giảm, giá 1 lít xăng là:}`

  `\text{20304.(100%-5%)=19288,8(đồng)}`

  @cedric

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )