Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu dưới vật có khối lượng 5000g thì lò xo dài 14cm. a) Tìm độ cứng của lò xo? b) P

Question

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu dưới vật có khối lượng 5000g thì lò xo dài 14cm.
a) Tìm độ cứng của lò xo?
b) Phải treo vào vật có khối lượng bao nhiêu thì chiều dài của lò xo là 15cm?

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-08-18T22:54:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:55:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : 

  $F_{đh} =k.∆l$ 

  `<=>` $F_{đh} =P = 5.10 =50(N)$

  `<=>` $50 = k.(0, 14-0, 1)$

  `<=>` $k =1250(N/m)$

  Ta có : 

  $F_{đh} =P = (m_1+m_2). 10$

  `<=>` $F_{đh} =P =(5+m_2). 10$

  `<=>` $F_{đh} =P = 50+10m_2$

  `=>` $50+10m_2=1250.(0, 15-0, 1)$

  `<=>` $m_2 = 1,25(kg)$

  Vậy treo thêm  vật có khối lượng 1,25kg thì lò xo dài ra 15cm

  0
  2021-08-18T22:55:34+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

       $l_0 = 10 (cm) = 0,1 (m)$

       $m_1 = 5000 (g) = 5 (kg)$

       $l_1 = 14 (cm) = 0,14 (m)$

       $g = 10 (m/s^2)$

  $a)$

       $F_{đh1} = P_1 = m_1.g = 5.10 = 50 (N)$

  Độ cứng của lò xo là:

       `k = {F_{đh1}}/{|Δl_1|} = 50/{|0,14 – 0,1|} = 1250` $(N/m)$

  $b)$

       `l_2 = 15 (cm) = 0,15 (m)`

  Trọng lượng của vật cần treo để lò xo dài $15 cm$ là;

       `P_2 = F_{đh2} = k.|Δl_2|`

             `= 1250.|0,15 – 0,1| = 62,5 (N)`

  Khối lượng của vật cần treo là:

       `m_2 = {P_2}/g = {62,5}/10 = 6,25 (kg)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )