Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi gắn vào đầu dưới của lò xo một quả cân 0,5N thì chiều dài của lò xo là 11,5cm a. Tí

Question

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi gắn vào đầu dưới của lò xo một quả cân 0,5N thì chiều dài của lò xo là 11,5cm
a. Tính độ biến dạng của lò xo khi treo quả cân 0,5N.
b. Nếu móc thêm một quả cân 100g nữa thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu?

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-11-24T19:10:39+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:11:50+00:00

  Đáp án:

  a> 1,5cm

  b>l2=14,5cm

   

  Giải thích các bước giải:l0=10cm; m=0,5N;l1=11,5cm

  a> độ biến dạng :

  \(\Delta l = l – {l_0} = 11,5 – 10 = 1,5cm\)

  b> m’=100g=0,1kg=1N

  độ dãn lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng

  => m2=m+m’=3m 

  =>\(\Delta {l_2} = 3\Delta l = 3.1,5 = 4,5cm\)

  chiều dài lúc sau:
  \(\Delta {l_2} + {l_0} = 4,5 + 10 = 14,5cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )