một lò xo có độ cựng=100n/m treo thẳng đứng,dưới móc một vật 0,28kg,g=10m/s2.tính thế năng đàn hồi của hệ lò xo và vật nhỏ khi cân bằng

Question

một lò xo có độ cựng=100n/m treo thẳng đứng,dưới móc một vật 0,28kg,g=10m/s2.tính thế năng đàn hồi của hệ lò xo và vật nhỏ khi cân bằng

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-18T14:36:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:37:22+00:00

  Đáp án: `W_t=0,0392J`

  Giải:

  Độ dãn của lò xo:

  `P=F_{dh}`

  ⇔ `mg=kΔl`

  ⇒ `Δl=\frac{mg}{k}=\frac{0,28.10}{100}=0,028 \ (m)`

  Thế năng đàn hồi của hệ lò xo:

  `W_t=\frac{1}{2}kΔl^2=\frac{1}{2}.100.0,028^2=0,0392 \ (J)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )