Một lò xo có độ cứng 40N/m và có chiều dài tự nhiên L0=0,15m, treo vào đầu dưới của lò xo một vật nặng thì lò xo có chiều dài L=0,3m. A. Tính độ dãn

Question

Một lò xo có độ cứng 40N/m và có chiều dài tự nhiên L0=0,15m, treo vào đầu dưới của lò xo một vật nặng thì lò xo có chiều dài L=0,3m.
A. Tính độ dãn đenta L của lò xo
B. Tính độ lớn lực đàn hồi của F đh của lò xo

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-11-24T10:18:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:19:44+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  \Delta l = 0,15m\\
  b.\\
  {F_{dh}} = 6N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  \Delta l = l – {l_0} = 0,3 – 0,15 = 0,15m\\
  b.\\
  {F_{dh}} = k\Delta l = 40.0,15 = 6N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )