một lò xo k=200N/m treo vào một điểm cố định, đầu dười có treo một vât M=200g. vật DDDH. KHi qua VTCB vận tốc đạt dc là 62,8 cm/s. Lấy g=10m/s ². lấy

Question

một lò xo k=200N/m treo vào một điểm cố định, đầu dười có treo một vât M=200g. vật DDDH. KHi qua VTCB vận tốc đạt dc là 62,8 cm/s. Lấy g=10m/s ². lấy một lò xo 2 như lx 1 ghép nối tiếp rồi treo vạt M xuống duối của lx 2. cho vật dao động với cơ năng chỉ bằng cơ năng của nó khi chỉ có 1 lx. BIên độ của M khi ghép nối tiếp 2 lx là?
A: 2cm
B: 2 √2 cm
C: √2 cm
D: 1/ √2 cm

in progress 0
Arianna 4 tuần 2021-09-06T14:37:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:39:41+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Bảo toàn cơ năng:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{1}{2}m{v^2} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{k}{2}{A^2}\\
   \Rightarrow {0,2.0,628^2} = \dfrac{{200}}{2}.{A^2}\\
   \Rightarrow A = 0,028m = 2,8cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )