Một lọ thủy tinh chứa đầy thủy ngân, được nút chặt bằng nút thủy tinh. Hãy nêu phương án xác định khối lượng thủy ngân trong lọ mà không mở nút ra. Bi

Question

Một lọ thủy tinh chứa đầy thủy ngân, được nút chặt bằng nút thủy tinh. Hãy nêu phương án xác định khối lượng thủy ngân trong lọ mà không mở nút ra. Biết khối lượng riêng của thủy tinh và thủy ngân lần lượt là D1 và D2. Chỉ được dùng các dụng cụ: cân, bình chia độ và nước

in progress 0
Ayla 1 ngày 2021-09-08T13:25:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:26:57+00:00

  Dùng cân để xác định khối lượng tổng cộng của lọ m bao gồm khối lượng m1 của thủy ngân và m2 của thủy tinh: m = m1 + m2    (1)

  –  Dùng bình chia độ và nước để xác định thể tích V của lọ, bao gồm thể tích V1 của thủy ngân và thể tích V2 của thủy tinh: V=V1+V2=m1/D1+m2/D2    (2)

  – Giải hệ (1) và (2) ta tính được khối lượng của thủy ngân:

  m1=D1(m-D2V)/D1-D2

  0
  2021-09-08T13:27:23+00:00

  Tớ nghĩ là: 

  B1: Dùng cân xác định khối lượng tổng cộng của cả lọ m ( Gồm khối lượng của thủy ngân m1 và khối lượng của thủy tinh m2):

  ⇒ m = m1+ m2    (1)

  B2: Dùng bình chia độ xác định thể tích V của cả lọ bao gồm thể tích V1 của thủy ngân và thể tích V2 của thủy tinh:

  ⇒ $\frac{m1}{D1}$ = $\frac{m2}{D2}$ ⇒  V = V1 + V2      (2)

  B3: Rút m2 từ (1) thay vào (2) ta có:

  m1 = $\frac{D1( m-V .D2 )}{D1 – D2}$

  ⇒ Đo được khổi lượng của thủy ngân ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )