Một loại bánh sau khi giảm giá thì số lượng người mua tăng 20% và số tiền thu về tăng 8 % . Tìm giá bán ban đầu của loại bánh đó biết giá bán sau khi

Question

Một loại bánh sau khi giảm giá thì số lượng người mua tăng 20% và số tiền thu về tăng 8 % . Tìm giá bán ban đầu của loại bánh đó biết giá bán sau khi hạ giá bán của bánh đó là 45000 đồng ?

in progress 0
Gianna 4 ngày 2021-12-06T17:43:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:44:30+00:00

  Đáp án:

  Coi giá bánh bán đầu là: $100\%$

  Coi số người mua bánh bán đầu là: $100\%$

  Coi số tiền thu được khi bán bánh bán đầu là: $100\%$

  Số người mua bánh sau khi giảm giá bánh là:

  $100\%+20\%=120\%$

  Số tiền thu được sau khi giảm giá bánh là:

  $100\%+8\%=108\%$

  Giá bánh sau khi giảm giá chiếm số phần trăm so với giá ban đầu là:

  $108\%:120\%=90\%$

  Giá bánh ban đầu là:

  $45000:90\times100=50000\mbox{ (đồng)}$

  Đ/S: $50000 \mbox{ (đồng)}$

  Giải thích các bước giải:

  Muốn biết giá bánh bán đầu là bao nhiêu ta sẽ tính xem giá bánh sau khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá bánh bán đầu.

  Sử dụng công thức: Giá bánh sẽ bằng tổng số tiền bán bánh chia cho tổng số người mua bánh. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )