một loài côn trùng có thời gian phát triển của một thế hệ giảm dần từ đầu xuân đến cuối hè và tăng dần từ đầu thu đến cuối đông. Tính theo năm âm lịch

Question

một loài côn trùng có thời gian phát triển của một thế hệ giảm dần từ đầu xuân đến cuối hè và tăng dần từ đầu thu đến cuối đông. Tính theo năm âm lịch có 360 ngày. Thời gian phát triển của 2 thế hệ liên tiếp chênh lệch nhau 5 ngày. Chu kỳ sống ngắn nhất của loài là 26 ngày đêm. Tổng nhiệt hữu hiệu cung cấp cho tất cả các thế hệ trong 1 năm là 7000% ngày và thời gian giữa các giai đoạn biến thái của 1 chu kỳ sống có tỉ lệ: 1,5: 4: 2,5 : 2
a) tính tổng nhiệt hữu hiệu cung cấp cho từng giai đoạn biến thái trong 1 chu kỳ sống
b) cho biết tại nơi côn trùng sinh sống nhiệt độ thấp nhất là 21,5 độ C. Xác định ngưỡng phát triển

in progress 0
Daisy 2 năm 2021-08-09T23:24:27+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:25:42+00:00

  Tổng nhiệt hưu hiệu của mỗi giai đoạn biến thái trong 1 thế hệ ( tính heo năm 365 ngày)

  Gọi x,y,z,t lần lượt là thời gian phát triển qua các giai đoạn trứng,sâu,nhộng,bướm

  theo đề ta co: 

  => x = 4,2     ,   y =23,1     , z= 12,6    , t =2,1

  Vậy ta có tổng nhiệt hưu hiệu ở mỗi gđ trứng(S1), sâu(S2), nhộng(S3), bướm(S4)

  S1=(20-8,1).4,2 = 49,98 độ-ngày

  yuong7 tự ta tính được 

  S2=274,89

  S3=149,94

  S4=24,99

  Ta cò Ngưỡng nhiệt phát triển lúc trời lạnh nhất, lúc t^o môi trường 20(oC)

  Gọi n là số thế hệ trong nửa năm đầu ( giữa thang1 -> giữa tháng 7= 180 ngày) (n{N\0})

   là thời gian thế hệ ngắn nhất ( ở giữa tháng 7 )là 30 ngày

   là thời gan thế hệ dài nhất ( ở giua tháng 1)

  d là khoảng cách thời gian giữa 2 thế hệ kế tếp là : 3 ngày

  ta có:     

  theo đề ta có: n/2  .  {2.30+(n-1).3}= 180  <=> n= 5 và U_n = 30+(5-1).3=42

  Vậy số thế hệ bình quân trong năm là 10 thế hệ

  Tổng nhiệt hưu hiện tại trong 1 thế hệ là 5000/10 = 500 độ-ngày

  Thơi gian phát triển tỉ lệ nghịch với t^o của môi trường 

         nên ta có ngưỡng nhiệt phát triển lúc trời lạnh nhất là C =T=S/D =20 – 500/42 = 8,1(oC)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )