Một lớp có 40 học sinh, gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh của lớp . Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học

Question

Một lớp có 40 học sinh, gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh của lớp . Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp?
Giúp mình với mình cần gấp

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-10-10T03:42:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:43:46+00:00

  Đáp án: 

  Học sinh giỏi: 8 em

  Học sinh khá: 20 em

  Học sinh trung bình: 12 em

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi của lớp: 40 × $\frac{1}{5}$ = 8 ( học sinh )

  Số học sinh còn lại: 40 – 8 = 32 ( học sinh )

  Số học sinh trung bình: 32 × $\frac{3}{8}$ = 12 ( học sinh )

  Số học sinh khá: 40 – 8 – 12 = 20 ( học sinh )

  “Hizz”

   

  0
  2021-10-10T03:43:58+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh giỏi là:

  40 x$\frac{1}{5}$ =8 (học sinh)

  Số học sinh trung bình là:

  (40-8)x$\frac{3}{8}$ =12(học sinh)

  Số học sinh khá là:

  40-(8+12)=20(học sinh)

                      Đáp án:Số học sinh giỏi là:8

                                  Số học sinh trung bình là:12

                                  Số học sinh khá là:20

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )