Một lớp học có 28 nam và 24 nữ.Có bao nhiêu cách chia đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn một sao cho số nam và số nữ trong các tổ đều bằng

Question

Một lớp học có 28 nam và 24 nữ.Có bao nhiêu cách chia đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn một sao cho số nam và số nữ trong các tổ đều bằng nhau?Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất ?
Giải chi tiết nhanh mình cần gấp

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-27T04:26:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T04:28:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tổ là x(x∈N*)

  Ta có:

  24⋮x

  28⋮x

  =>a∈ƯC(24;28)

  24=23.3

  28=22.7

  =>ƯCLN (24;28)=22=4

  =>a∈ƯC(24;28)=Ư(4)={1;2;4}

  Mà a>1=>a∈{2;4}

  Xét a=2

  Có số học sinh nam trong mỗi tổ là:

  28:2=14(em)

  Có số học sinh nữ trong mỗi tổ là:

  24:2=12(em)

  Xét a=4

  Có số học sinh nam trong mỗi tổ là:

  28:4=7

  Có số học sinh nữ trong mỗi tổ là:

  24:4=6

  Vậy cách chia xét a=4 là ít nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )