một lớp học có 35 học sinh .tổng kết cuối năm có 3 loại học lực giỏi, khá ,trung bình. biết 1/7 số học sinh trong lớp xếp loại học lực trung bình .số

Question

một lớp học có 35 học sinh .tổng kết cuối năm có 3 loại học lực giỏi, khá ,trung bình. biết 1/7 số học sinh trong lớp xếp loại học lực trung bình .số học sinh trung bình bằng 1/4 số học sinh khá, còn lại là học sinh gỏi .tính số học sinh mỗi loại

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-27T21:14:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:15:44+00:00

  Số học sinh trung bình:

  35 :7 = 5 học sinh

  Số học sinh khá:

  5 * 4 = 20 học sinh

  Số học sinh giỏi:

  35 – (5 + 20) = 10 học sinh

   

  0
  2021-10-27T21:16:07+00:00

  Do số học sinh xếp học lực TB chiếm $\frac{1}{7}$ số học sinh trong lớp

  ⇒ Số học sinh học lực TB là: 35.$\frac{1}{7}$ =5(học sinh)

  Do số học sinh xếp học lực TB bằng $\frac{1}{4}$ số học sinh khá

  ⇒ Số học sinh học lực khá là: 5:$\frac{1}{4}$ =20(học sinh)

  Số học sinh học lực giỏi là: 35-5-20=10(học sinh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )