một lớp học có 42 hs .Số học sinh nữ chiếm 3/4 số học sinh nam . tính số học sinh nam của lớp đó.

Question

một lớp học có 42 hs .Số học sinh nữ chiếm 3/4 số học sinh nam . tính số học sinh nam của lớp đó.

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-09-10T03:05:36+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:06:48+00:00

  giá trị của 1 phần là:

  42:(3+4)=6(học sinh)

  =>số học sinh nam của lớp đó là:

  6*4=24(học sinh)

   

  0
  2021-09-10T03:07:01+00:00

  Số học sinh nữ chiếm $\frac{3}{4}$ số học sinh nam

  ⇒ Số học sinh nữ chiếm $\frac{3}{7}$ số học sinh cả lớp

  Số học sinh nữ là :

  42 . $\frac{3}{7}$ = 18 ( bạn )

  Số học sinh nam là :

  42 – 18 = 24 ( bạn )

  Đáp số : 24 bạn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )