một lớp học có chu vi là 27m. dài hơn rộng 9m. tính diện tính lớp học

Question

một lớp học có chu vi là 27m. dài hơn rộng 9m. tính diện tính lớp học

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-07-30T21:21:07+00:00 2 Answers 140 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:22:46+00:00

  Đáp án:25,3125m vuông

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi là

  27:2=13,5m

  Chiều dài là

  (9+13,5):2=11,25m

  Chiều rộng là

  13,5-11,25=2,25m

  Diện tích là

  2,25×11,25=25,3125m vuông

  1
  2021-07-30T21:23:04+00:00

   Nửa chu vi của lớp học đó là:

  27:2=13,5(m)

  Chiều dài của lớp học đó là:

  (9+13,5):2=11,25(m)

  Chiều rộng của lớp học đó là:

  13,5-11,25=2,25(m)

  Diện tích của lớp học đó là:

  2,25×11,25=25,3125m vuông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )