Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Question

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

in progress 0
Daisy 2 giờ 2021-09-08T14:26:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:27:27+00:00

  số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học của lớp đó là:

  13÷25×100=52%

  Đáp só: 52%

  0
  2021-09-08T14:28:17+00:00

  Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh  của lớp đó là:

  13:25×100=52%

  Học tốt!!!
  #nocopy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )