Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 100kg len cao 200cm trong thoi gian 0,5 giây . Trong truong hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao n

Question

Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 100kg len cao 200cm trong thoi gian 0,5 giây . Trong truong hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhieu

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-24T19:20:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:21:44+00:00

  Đổi : 200 cm = 2m

  Lực mà lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ là:

  P = 10m = 10.100 = 1000 (N)

  Công của lực sĩ là:

  Ai = P.h = 100.2 = 200 (J)

  Vì không có lực cản nên Ai = Atp

  Công suất mà lực sĩ đã hoạt động được là :

  P = $\frac{Atp}{t}$ = $\frac{200}{0,5}$  = 400(W)

  vậy công suất người lực sĩ là 400W

  0
  2021-07-24T19:21:50+00:00

  Đáp án: 400 W

  Giải chi tiết:

  Đổi : 200 cm = 2m

  Lực mà lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ là:

   P = 10m = 10. 100 = 1000 ( N )

  Công của lực sĩ là:

  A = P. h = 100 . 2 = 200 ( J )

  Công suất mà lực sĩ đã hoạt động được là :

  P = $\frac{A}{t}$ = $\frac{200}{0,5}$ = 400 ( W )

  Vậy trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là 400 W.

  Chúc bạn học tốt :3

  # Yumi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )