Một lượng khí có C=aT^2 tìm Q truyền khí để tăng từ T1 đến T2

Question

Một lượng khí có C=aT^2 tìm Q truyền khí để tăng từ T1 đến T2

in progress 0
Samantha 6 ngày 2021-12-04T07:09:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T07:11:20+00:00

    Đáp án:

    $dQ=C.dT$

    =>$Q=\int\limits^Q_0 {} \, dQ=\int\limits^{T_2}_{T_1} {aT^2} \, dT\\=\frac{a}{3}\left(T_2^3-T_1^3\right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )