Một lượng khí có thể tích 200 cm ở nhiệt độ 16°C và áp suất 740mmHg.thể tích của lượng khí ở điều kiệt tiêu chuẩn ( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 0°C )

Question

Một lượng khí có thể tích 200 cm ở nhiệt độ 16°C và áp suất 740mmHg.thể tích của lượng khí ở điều kiệt tiêu chuẩn ( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 0°C ) là bao nhiêu?

in progress 0
Rylee 1 giờ 2021-09-14T08:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:33:40+00:00

  Đáp án: 184cm

   

  Giải thích các bước giải:áp dụng pt khí lí tưởng

   

  0
  2021-09-14T08:33:47+00:00

  Đáp án:

  V’ = 183,96cm³ 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{760.V’}}{{0 + 273}} = \frac{{740.200}}{{16 + 273}} \Rightarrow V’ = 183,96c{m^3}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )