một lượng khí ở nhiệt độ 300K, có hể tích 8lit và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí đến lúc thể tích chỉ con 8lit; 2lit. Tính áp suất chất khí

Question

một lượng khí ở nhiệt độ 300K, có hể tích 8lit và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí đến lúc thể tích chỉ con 8lit; 2lit. Tính áp suất chất khí trong các trường hợp trên

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-19T11:28:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:29:43+00:00

  Đáp án:

  Áp suất sau khi nén đẳng nhiệt là 4atm. 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức của quá trình đẳng nhiệt ta có:

  $p’V’ = pV \Leftrightarrow p’.2 = 1.8 \Rightarrow p’ = 4atm$

  0
  2021-07-19T11:30:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ADĐL Bôi lơ Ma ri ốt ta có:

  P1.V1=P2.V2

  ⇔1.8=P2.2

  ⇔P2=4 (atm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )