Một mạch LC đang có dao động với f=5kHz. Năng lượng điện trường trong tụ C biến thiên điều hoà với A.chu kì 2.10^-4 s B.tần số 10^4 Hz C.chu kì 4.10^

Question

Một mạch LC đang có dao động với f=5kHz. Năng lượng điện trường trong tụ C biến thiên điều hoà với
A.chu kì 2.10^-4 s
B.tần số 10^4 Hz
C.chu kì 4.10^-4 s
D.tần số 10MHz

in progress 0
Amara 4 tuần 2021-11-12T01:04:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:05:56+00:00

  Đáp án:

   B. 10^4 Hz

  Giải thích các bước giải:

  \[f’ = 2f = 2.5000 = 10000Hz = {10^4}\ Hz\]

   

  0
  2021-11-12T01:06:32+00:00

  Đáp án:

  B. Tần số \({10^4}Hz\)   

  Giải thích các bước giải:

  5kHz = 5000Hz

  Năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên điều hòa với tần số gấp đôi tần số của mạch LC, tức là: 

  \[f’ = 2f = 2.5000 = 10000Hz = {10^4}Hz\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )