một mạng lưới thông tin có 17 trạm, trạm nào cũng liên lạc được trực tiếp với mỗi trạm khác bởi một và chỉ một trong ba phương tiện liên lạc a, b, c.

Question

một mạng lưới thông tin có 17 trạm, trạm nào cũng liên lạc được trực tiếp với mỗi trạm khác bởi một và chỉ một trong ba phương tiện liên lạc a, b, c. Chứng minh rằng tồn tại ba trạm liên lạc được với nhau bởi cùng một phương tiên.

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-05T18:31:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:32:55+00:00

  xét trạm A liên lạc với 16 trạm khác bởi 3 phương tiện, tồn tại 6 trạm liêm lạc với A bằng cùng một phương tiện

  -nếu trong 6 trạm này có hai trạm liên lạc với nhau bởi phương tiện a thi A và trạm này thỏa mãn

  -nếu 6 trạm ko có 2 trạm nào liên lạc phương tiện a thì chúng liên lạc với nhau bởi b,c=>trong 6 trạm tồn tại ba trạm liên lạc với nhau bởi cùng một phượng tiện.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )