Một mảnh chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng ⅔ chiều dài. Biết rằng, trung bình cứ 100m² thu hoạch được 500kg lúa. Hỏi trên cả thửa ruộng đó n

Question

Một mảnh chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng ⅔ chiều dài. Biết rằng, trung bình cứ 100m² thu hoạch được 500kg lúa. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiu tiền?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-30T12:49:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:51:17+00:00

  $\text{ Chiều rộng là: }$

  $\text{ 150 × $\frac{2}{3}$ = 100 (m) }$

  $\text{ Diện tích thửa ruộng là: }$

  $\text{ 150 × 100 = 15000 (m²) }$

  $\text{ Thửa ruộng thu hoạch được là: }$

  $\text{ (15000 ÷ 100) × 500 = 75000 (kg lúa) }$

  $\text{ Bạn chưa cho bao nhiu kg lúa được bao nhiu tiền nên mình hông biết }$

  0
  2021-11-30T12:51:56+00:00

  Đáp án:

   chiều rộng là : 150 × 2/3 = 100 (m) 

  diện tích của thửa ruộng là : 150 × 100 = 15000 (m2) 

  thửa ruộng thu hoạch là : ( 15000 : 100 ) ×500 = 75000 ( kg lúa ) 

  thiếu số tiền nên kh thể tính tiếp nheee

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )