một mảnh đất chia làm ba phần .phần 1 để xây nhà có diện tích 2/3 diện tích mảnh đất.phần 2 để làm sân có diên tích bằng 20% diện tích mảnh đất .phần

Question

một mảnh đất chia làm ba phần .phần 1 để xây nhà có diện tích 2/3 diện tích mảnh đất.phần 2 để làm sân có diên tích bằng 20% diện tích mảnh đất .phần 3 để trồng cây có diên tích bằng 16m2

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-09-08T23:26:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:28:14+00:00

  *Lời giải :

  Đổi : `20%=  1/5`

  Diện tích phần thứ 3 là :

  `1 – (2/3 + 1/5) = 2/15`

  Diện tích mảnh đất để xây ngôi nhà đó là :

  `2 : 2/15 = 120 (m^2)`

  Diện tích khi xây ngôi nhà đó là :

  `120 . 2/3 = 80 (m^2)`

   

  0
  2021-09-08T23:28:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 20% = 1/5

  Phân số chỉ số phần diện tích thứ 3 là: 

  1 – 2/3 – 1/5 = 2/15 (diện tích mảnh đất)

  Diện tích mảnh đất là: 

  16 : 2/15 = 120 (m²)

  Diện tích xây nhà là: 

  120 . 2/3 = 80 (m²)

  Diện tích làm sân là: 

  120 . 20% =24 (m²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )