một mảnh đất có chu vi 120 m , chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Người trồng lúa đặt năng xuất 0,5 kg trên 1km vuông . Hỏi trên mảnh đất đó thu hoạch đư

Question

một mảnh đất có chu vi 120 m , chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Người trồng lúa đặt năng xuất 0,5 kg trên 1km vuông . Hỏi trên mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-09-07T08:23:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:24:38+00:00

  Đáp án:

   3,375 tạ lúa

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi mảnh đất : 120 : 2 = 60(m)

  Coi chiều rộng là 1 phần bằng nhau thì chiều dài là 3 phần như thế , tổng là 60 m

  Tổng số phần bằng nhau : 1 + 3 = 4

  Chiều dài mảnh đất là : 60 : 4 x 3 = 45(m)

  Chiều rộng mảnh đất : 60 – 45 = 15(m)

  Diện tích mảnh đất : 45 x 15 = 675(m2)

  Người đó thu được : 675 : 1 x 0,5 = 337.5(kg)

  Đổi 337,5kg=3,375 tạ

  Đáp số : 3,375 tạ

  0
  2021-09-07T08:24:50+00:00

  Nửa chu vi mảnh đất là :             120 : 6 = 20 (m)

  Chiều dài mảnh đất là :             20 : (1+3) x 3= 15 (m)

  Chiều rộng mảnh đất là :           20-15 = 5 (m)

  Diện tích mảnh đất là :               15 x 5 = 75 (m2)

  mnh đang bận mong bạn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )