Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài dài 100m, chiều rộng bằng 1-2 chiều dài A tính diện tích mảnh đất đó B biết rằng cứ 100m vuông thứ được 50 k

Question

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài dài 100m, chiều rộng bằng 1-2 chiều dài
A tính diện tích mảnh đất đó
B biết rằng cứ 100m vuông thứ được 50 kg thóc . hỏi trên cả thửa ruộng đó thứ hoạch được báo nhiêu tại thóc?

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-31T07:01:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:02:57+00:00

  Đáp án: a) 5000 m²

                b) 25 tạ thóc

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là:

          100 : 2 x 1 = 50 (m)

  a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:

          100 x 50 = 5000 (m²)

  b) Trên cả thửa ruộng đó thứ hoạch được số tạ thóc là:

           5000 : 100 x 50 = 2500 (kg)

                                2500 kg = 25 tạ 

                   Đáp số: a) 5000 m²

                                b) 25 tạ thóc

  Bạn cho mình câu trả lời hay nhất nhé! Thanks!

                            CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-08-31T07:03:11+00:00

  Đáp án: a) 5000 cm vuong

   b) 25 ta thoc

  Giải thích các bước giải:

  a) Chieu rong la:

  100 × 1 ÷ 2 = 50 ( cm )

  Dien tich hinh chu nhat la :

  100 × 50 = 5000 ( cm vuong )

  b) So ki – lo – gam thu hoach tren ca thua ruong do la:

  5000 ÷ 100 × 50 = 2500 ( kg )

  Doi 2500 k = 25 ta

   Dap so : a) 5000 cm vuong

                   b) 25 ta thoc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )