một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. tính chu vi mảnh đó? A: 42m B:56m C:60m

Question

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. tính chu vi mảnh đó?
A: 42m
B:56m
C:60m

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-21T06:48:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:49:19+00:00

  Chiều dài là : 

   7 x 3 = 21 ( m )

  Chu vi là :

   ( 21 + 7 ) x 2 = 56 ( m )

  => Chọn câu B

  0
  2021-11-21T06:49:32+00:00

  B:56m

  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

          7:$\frac{1}{3}$=21(m)

  Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

          (7+21)x2=56 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )