Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 200m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Người ta dành 20% diện tích mảnh đất đó để trồng hoa a) Tính diện tích đ

Question

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 200m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Người ta dành 20% diện tích mảnh đất đó để trồng hoa
a) Tính diện tích đất trồng hoa
b) Tính diện tích đất còn lại

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-21T10:08:45+00:00 2 Answers 320 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:09:56+00:00

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

       200 : 2 = 100 ( m)

  Tổng số phần bằng nhau là: 

       1 + 1,5 = 2,5 ( phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

       100 : 2,5 × 1,5 = 60 ( m)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

       100 – 60 = 40 ( m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

       40 × 60 = 2400 ( m²)

  a, Diện tích phần trồng hoa là:

          2400 × 20% = 480 ( m²)

  b, Diện tích phần còn lại là:

         2400 – 480 = 1920 ( m²)

   

  1
  2021-07-21T10:10:29+00:00

  *Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Có nghĩa là: chiều dài bằng 3/2 chiều rộng)

  Nửa chu vi HCN đó là:

  200:2=100 (m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3+2=5 (phần)

  Chiều dài là:

  100÷5×3=60 (m)

  Chiều rộng là:

  100-60=40 (m)

  Diện tích HCN đó là:

  60×40=2400 (m²)

  a, Diện tích để trồng hoa là:

  2400×20%=480 (m²)

  b, Diện tích còn lại là:

  2400-480=1920 (m²)

  Đáp số: a, 480m² 

               b, 1920m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )