Một mảnh đất hình chử nhật có nữa chu vi 270cm, chiều dài hơn chiều rộng là 56cm. Tính diện tích mảnh đất đó

Question

Một mảnh đất hình chử nhật có nữa chu vi 270cm, chiều dài hơn chiều rộng là 56cm. Tính diện tích mảnh đất đó

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-21T20:28:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:30:00+00:00

  Chiều  dài mảnh đất đó là 

  (270+56):2=163 ( cm)

  Chiều  rộng mảnh đất là 

  207-163=107 ( cm)

  Diện tích mảnh đất đó 

  163 x 107=17441 (cm^3)

  Đáp số :17441( cm^3)

   

   

  0
  2021-11-21T20:30:44+00:00

  Đáp án:17 441 cm

  Giải thích các bước làm:

  chiều dài của mảnh đất đó là :

     (270 + 56 ) : 2 =163 (cm)

  chiều rộng của mảnh đất đó là :

     270 – 163 = 107 (cm)

  diện tích của mảnh đất đó là :

      163 x 107 = 17 441 (cm²)

             Đáp số : 17 441 cm²

  CHO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT 

  NO COPPY

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )