Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 35m và diện tích là 300m ² . Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật GIÚP MÌNH VỚI Ạ !

Question

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 35m và diện tích là 300m ² . Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật
GIÚP MÌNH VỚI Ạ !

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-01T00:42:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:44:02+00:00

  Đáp án:

   ở dưới nha

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là chiều dài , y là chiều rộng ( x>y>0)

  Theo đề bài ta có hpt :

  $\left \{ {{x+y=35} \atop {x.y=300}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=35-y} \atop {(35-y).y=300}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x=35-y} \atop {-y^2+35y-300=0}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x=20(n)} \atop {y=15(n)}} \right.$  hay $\left \{ {{x=15(n)} \atop {y=20(n)}} \right.$ 

  0
  2021-10-01T00:44:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )