Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6m , đáy lớn hơn đáy bé 9,7m , chiều cao bằng 2/3 tổng hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta đào một cái giếng có c

Question

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6m , đáy lớn hơn đáy bé 9,7m , chiều cao bằng 2/3 tổng hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta đào một cái giếng có chu vi 5,024m, phần còn lại để trồng rau . Tính diện tích đất

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-08-29T14:36:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:37:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-29T14:37:39+00:00

  Đáy bé của mảnh đất hình thang đó là:

  35,6 – 9,7 = 25,9 (m)

  Chiều cao của mảnh đất hình thang đó là:

  2/3×(35,6+25,9) = 41 (m)

  Diện tích mảnh đất hình thang đó là:

  1/2×(35,6+25,9)×41 = 1260,75 (m²) 

  Chúc bạn học tốt !!^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )