Một mảnh đất hình thang có đáy lớn lag 180m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn chiều cao bằng Trung bình cộng hai đáy. a) tính diện tích mảng đất. b) người ta sử

Question

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn lag 180m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn chiều cao bằng Trung bình cộng hai đáy.
a) tính diện tích mảng đất.
b) người ta sử dụng 25% mảnh đất để đào ao. Tính diện tích phần còn lại.
Giúp e với ạ .ngày mai e nộp rồi ????

in progress 0
Skylar 1 tuần 2021-12-07T18:46:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:47:47+00:00

  Đáp án:

  a,đáy bé nảnh đất là:

  180×2/3=120(m)

  chiều cao mảnh dất là:

  (180+120):2=150(m)

  diện tích mảnh đất là:

  150×150=22500(m2)

  b,diện tích đào ao là:

  22500×25:100=5625(m2)

  diện tích đất còn lại là:

  22500-5625=16875(m2)

  Đ/S:A,22500 m2

         B,16875 m2

   

  0
  2021-12-07T18:48:07+00:00

  a) Đáy bé của mảnh đất là:

           $180:3\times2=120$ (m)

  Chiều cao của mảnh đất là:

           $(180:120):2=150$ (m)

  Diện tích mảnh đất là:

            $(180+120)\times150:2=22 500$ ($m^{2}$ )

  b) Diện tích đào ao là:

             $22 500:100\times25=5625$ ($m^{2}$ )

  Diện tích mảnh đất còn lại là:

             $22500-5625=16 875$ ($m^{2}$ )

                      Đáp số: a) $22 500$ $m^{2}$,b) $16 875$ $m^{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )