một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn là 48 m đáy bé bằng 2/3 đáu lớn và chiều cao bằng đáy bé . Người ta mở rộng mảnh đất về phía đáy bé để được m

Question

một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn là 48 m đáy bé bằng 2/3 đáu lớn và chiều cao bằng đáy bé . Người ta mở rộng mảnh đất về phía đáy bé để được mảnh đất hình chữ nhật
a Tính diện tích mảnh đất hình thang lúc đầu
b tính diện tích phần đất được mở rộng

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-06T18:00:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:01:37+00:00

  a,- Đáy bé hay chiều cao là:

        48 x $\frac{2}{3}$ = 32 (m)

  – Diện tích mảnh đất hình thang lúc đầu là :

       (48 + 32) x 32 : 2 = 1280 (m²)

  b, – Diện tích mảnh đất HCN là :

       48 x 32 = 1536 (m²)

  – Diện tích phần đất được mở rộng là :

       1536 – 1280 = 256 (m²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )