Một mảnh đất hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 32m và hiệu độ dài hai đường chéo bằng 4m . Tính diện tích của mảnh đất đó . Giups em với

Question

Một mảnh đất hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 32m và hiệu độ dài hai đường chéo bằng 4m . Tính diện tích của mảnh đất đó .
Giups em với ạ , với cả rõ thích rõ ràng cách làm cho em với

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-06T19:48:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:49:43+00:00

  Giải:

  Đường chéo thứ nhất của mảnh đất hình thoi đó là:

  (32+4):2=18(m)

  Đường chéo thứ hai của mảnh đất hình thoi đó là:

  32-18=14(m)

  Diện tích của mảnh đất đó là:

  18×14:2=126(m2)

  Đáp số:126m2

  CHÚC BN HOK TỐT

  0
  2021-11-06T19:49:59+00:00

   Giải thích các bước giải:

  Đường chéo thứ nhất dài có số mét là :

                    ( 32 + 4 ) : 2 = 18 ( m)

  Đường chéo thứ hai dài có số mét là :

                     18 – 4 = 12 ( m )

  Diện tích của mảnh đất đó là :

                     18 x 12 = 216 ( m2)

                                  Đáp số : 216m2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )