Một mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi là 22/3 dm,chiều dài hơn chiều rộng 1/2 dm.Tính diện tích mảnh giấy đó.

Question

Một mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi là 22/3 dm,chiều dài hơn chiều rộng 1/2 dm.Tính diện tích mảnh giấy đó.

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-09-28T15:06:28+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:08:18+00:00

  Đáp án: $\frac{475}{144}$ $dm^{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi là:

  $\frac{22}{3}:2=\frac{22}{6}$

  Chiều dài của mảnh giấy là:

  $(\frac{22}{6}+\frac{1}{2}):2=\frac{25}{12}$ (dm)

  Chiều rộng của mảnh giấy là

  $\frac{25}{12}-\frac{1}{2}=\frac{19}{12} (dm)$

  Diện tích mảnh giấy là:

  $\frac{25}{12}$x$\frac{19}{12} $=$\frac{475}{144}$ $dm^{2}$

  0
  2021-09-28T15:08:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: a. Một mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi là 22/3 dm, chiều dài hơn chiều rộng 1/2dm. Tính diện tích của mảnh giấy đó

  —————————————————–

  Nửa chu vi của mảnh giấy là:

  22/3 : 2 = 11/3 (dm)

  Chiều dài mảnh giấy là:

  (11/3 + 1/2) : 2 = 25/12 (dm)

  Chiều rộng mảnh giấy là:

  11/3 – 25/12 = 19/12 (dm)

  Diện tích mảnh giấy là:

  25/12 * 19/12 = 475/144 (dm^2)

  Đáp số : 475/144 dm^2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )