Một mảnh vải dài 25 m .Sau khi bán 1/4 mảnh vải đó thì số vải còn lại là

Question

Một mảnh vải dài 25 m .Sau khi bán 1/4 mảnh vải đó thì số vải còn lại là

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-09-27T12:04:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:05:57+00:00

  `\text{Số mét vải còn lại là:}`

  `25` `-` `(` `25` `×` `1/4` `)` `=` `18,75` `(` `m` `)`

  0
  2021-09-27T12:06:26+00:00

  Giải:

  Đã bán số vải là:

        25.$\frac{1}{4}$ 6,25(m)

   Sau khi bán thì còn lại số m vải là:

       25-6,25=18,75(m)

               Đáp số:18,75 m vải.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )